Preview

Review of Business and Economics Studies

Расширенный поиск

Промежуточное управление как новый подход к управлению компанией

https://doi.org/10.26794/2308-944X-2020-8-1-20-26

Полный текст:

Аннотация

В статье представлена важность привлечения временных менеджеров в условиях быстрых изменений бизнес-среды. Было подчеркнуто значение промежуточного управления как современного подхода к управлению. Автор также размышляет о том, как следует управлять компаниями будущего. Кроме того, автор изложил свой собственный опыт и выводы, полученные в ходе реализации проектов, которые он осуществлял в качестве временного управляющего. Акцентировано внимание читателей на влияние временного управления на организационное предпринимательство.

Об авторе

Г. Дзвигол
Силезский технологический университет
Польша

Генрик Дзвигол – Доктор экономических наук, профессор, факультет организации и управления

ЗабжеСписок литературы

1. Bodde, D. L., Taylor, M. L., (Eds.). (2006). Managing Enterprise Risk. What the Electric Industry Experience Implies for Contemporary Business. Elsevier, Oxford, Amsterdam.

2. Buchajska-Wróbel, M., Wenddt, R., Rytka, E., Gasparski, J., Gajda, K. (2011). Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Helion, Gliwice.

3. Brzeziński, M. (2001). Innowacyjne dylematy przyszłości. In Idem (Ed.). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa.

4. Brzeziński, M. (2003). Kreatywność w nowoczesnej organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, No. 8.

5. Dźwigoł, H. (2014). Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert. Edition Winterwork Borsdorf, Germany.

6. Dźwigoł, H. (2015). Bussiness Management. Alpha Science International Ltd. Oxford, U.K.

7. Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.

8. Durlik, I. (2002). Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych. WNT, Warszawa.

9. Falshaw, J. R., Glaister, K. W., Tatoglu, E. (2006). Evidence on Formal Strategic Planning and Company Performance. Management Decision, Vol. 44, p. 9–30.

10. Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K. (2004). Dlaczego należy zarządzać wiedzą? In Hejduk I. K., (Ed.). Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych. Politechnika Koszalińska, Koszalin.

11. Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa.

12. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2011). Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników. ALIGNMENT. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

13. Murray, P., Meyers, A. The Facts about Knowledge. Special report; www.info-strategy.com. Accessed 31.11.1997.

14. Morawski, M. (2010). Metody zarządzania. In Morawski, M., Niemczyk, J., Perechuda, K., Stańczyk-Hugiet, E., (Eds.). Zarządzanie. Kanony i trendy. C. H. Beck, Warszawa.

15. Malara, Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa.

16. Nogalski, B., Rutka, R. (2007). Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce. Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.

17. Płoszajski, P., (Ed.). (2005). Przerażony kameleon. Eseje o przyszłości zarządzania. Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa.

18. Rokita, J. (2006). Dylematy stojące przed zarządzaniem strategicznym. In Rokita J., Grudzewski W. M., (Eds.): Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.

19. Rytka, E. (2011). Nowość w zarządzaniu. In Buchajska-Wróbel M., Wenddt R., Rytka E., Gasparski J., Gajda K. Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Helion, Gliwice.

20. Wendt, R. (2011). Zrozumieć interim management. In Buchajska-Wróbel M., Wenddt R., Rytka E., Gasparski J., Gajda K., Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Helion, Gliwice.

21. Zieniewicz, K. (2007). Od Taylora do postmodernizmu. Współczesne Zarządzanie, No. 1.


Для цитирования:


Дзвигол Г. Промежуточное управление как новый подход к управлению компанией. Review of Business and Economics Studies. 2020;8(1):20-26. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2020-8-1-20-26

For citation:


Dźwigoł H. Interim Management as a New Approach to the Company Management. Review of Business and Economics Studies. 2020;8(1):20-26. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2020-8-1-20-26

Просмотров: 214


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2308-944X (Print)